Dlaczego Rząd niszczy sport?
Polskie strzelectwo przestanie istnieć!

WADLIWA NOWELIZACJA PRAWA
REGULUJĄCEGO STRZELECTWO

21 maja 2021 Rząd RP zapowiedział nowelizację ustawy dotyczącej strzelectwa, powołując się na konieczność dostosowania Polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej. Zmiana spowoduje zatrzymanie rozwoju strzelectwa lub nawet jego regres. Władza zdając sobie sprawę z kontrowersyjności zmian, świadomie ukrywa projekt nowelizacji i unika konsultacji ze środowiskami strzeleckimi.

"Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było"

Martin Niemöller
1892-1984

NOWELIZACJA JEST BŁĘDEM

Błędna podstawa prawna

Ministerstwo wskazuje jako podstawę prawną dla prac nad nową UOBiA Dyrektywę, która nie obowiązuje, ponieważ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. nie obowiązuje.

Ukrywanie projektu

Pracownicy MSWiA nie wykazują żadnego zainteresowania współpracą ze środowiskami strzeleckimi, nie odpowiadają na pytania, prośby, sugestie i apele. Nie przeprowadzili konsultacji społecznych ze środowiskiem strzelców, którego wprost dotyczy nowy projekt nowelizacji.

Absurd goni absurd

Opublikowane założenia zawierają rozwiązania nie tylko sprzeczne z obowiązującą Dyrektywą PE i Rady (UE), co absurdalne - np. uznaje za istotną część broni łuski artyleryjskie, które wykorzystywane są jako wazoniki do kwiatów.

Dyrektywa unijna

Obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r., która w swej treści posiada zapisy liberalizujące przepisy aktualnej ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 r.

Badania co 5 lat?!

Dyrektywa wprowadza podział broni ze względu na jej rodzaj, nie cel jej posiadania. W związku z tym podziałem wprowadza się dodatkowy obowiązek badań co 5 lat jedynie dla broni szczególnie niebezpiecznej (kategoria A). Nie ma wymogu badań dla osób posiadających broń kategorii C (np. broń łowiecka).

Psucie prawa

Powiedzmy stanowcze nie dla łamania obowiązującego porządku prawnego przez urzędników. Nie zapominajmy: najpierw byli przedsiębiorcy, hotelarze, restauratorzy, teraz strzelcy - kto będzie następny? Przecież możesz to być TY..

STRZELECTWO MOGĄ UPRAWIAĆ WSZYSCY

Tę dyscyplinę sportową może uprawiać każdy bez względu na wiek, pleć czy ograniczenia. Spośród wielu aktywności i rodzajów strzelectwa każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.

CZY TO JEST BEZPIECZNE?

Strzelectwo to odpowiedzialna i świetnie wyszkolona grupa ludzi. Wypadki i zranienia na strzelnicach zdążają się niezwykle rzadko. Ze względu na sposób organizacji wydarzeń strzeleckich pomoc medyczna jest zawsze na miejscu

SPORT RODZINNY

Strzelectwo można uprawiać wspólnie. Konkurencje sportowe przewidują współzawodnictwo kobiet, mężczyzn, młodzieży i dzieci w osobnych kategoriach.

MOŻESZ POMÓC !

Wyślij wniosek do MSWiA o udostępnienie informacji publicznej

Organizacje wspierające