Błędna podstawa prawna

Ministerstwo wskazuje jako podstawę prawną dla prac nad nową UOBiA Dyrektywę, która nie obowiązuje, ponieważ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. już nie obowiązuje.

Organizacje wspierające