Nie musimy się badać co 5 lat

Zgodnie z obowiązującą Dyrektywą wprowadza się podział broni ze względu na jej rodzaj, nie cel jej posiadania. W związku z tym podziałem wprowadza się dodatkowy obowiązek badań co 5 lat jedynie dla broni szczególnie niebezpiecznej (kategoria A). Nie ma wymogu badań dla osób posiadających broń kategorii C (np. broń łowiecka).

Organizacje wspierające