Prawidłowa podstawa prawna

Obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r., która w swej treści posiada korzystne dla strzelectwa zapisy liberalizujące przepisy ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 r. Dyrektywa pozwala np. na zakup na oświadczenie (bez uzyskania pozwolenia) np. strzelb powtarzalnych o długości powyżej 60 cm, jednostrzałowych karabinów, czy jednostrzałowców bocznego zapłonu powyżej 28 cm.

Organizacje wspierające