Rozporządzenia MSWiA do nieistniejącej ustawy

Minister Kamiński, Minister Wąsik i pracownicy resortu MSWiA wbrew faktom nadal udają, że nie trwają prace nad nowelizacją przepisów UOBiA z 21 maja 1999 r., próbując ukrywać swoje działania. Z informacji dostępnych publicznie wiemy, że prace takowe trwają. Jak nazwać takie zachowanie – Czytelniku odpowiedz sobie sam.

Symptomatycznym jest to, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji znajdują się już gotowe (sic!) projekty aktów wykonawczych w postaci rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do ustawy NAD KTÓRĄ PRZECIEŻ NIE TRWAJĄ ŻADNE PRACE. Linki do powyższych rozporządzeń poniżej:

https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?wordkeyId=291

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331605/katalog/12671667#12671667

W obliczu tego, co rządzący uczynili przedsiębiorcom, hotelarzom, restauratorom, a więc ludziom ciężko pracującym na byt swój i rodziny, jawi się uzasadnienie podejrzenie, że rządzący perfidnie chcą uczynić to samo młodym i dorosłym sportowcom, a także myśliwym. Ludzie, którzy mają służyć swym wyborcom tracą jakąkolwiek wiarygodność w ich oczach. Pojawia się zatem następujące pytanie: dlaczego intensywnie przygotowywane są przez Ministra Kamińskiego, Ministra Wąsika i pracowników MSWiA akty wykonawcze do ustawy, której nie ma? Czytelniku odpowiedz sobie sam, a szukając odpowiedzi pamiętajmy, że skoro 3+2 = 5, to 5-2 = 3.

Organizacje wspierające