NAGŁA ZMIANA STANOWISKA MSWiA!

W skutek działań strzelców Ministerstwo przyznaje (wbrew dotychczasowemu stanowisku), że jednak prowadzi prace nad nowelizacją UoBiA.

W związku ze złożonymi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji licznymi wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w zakresie prowadzonych prac nad nowelizacją UoBiA, poniżej publikujemy odpowiedzi dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA Pana Pawła Zatryba i Jego zastępcy Katarzyny Szot. Z informacji napływających od osób, które złożyły wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie prowadzonych prac nad nowelizacją UOBiA wynika, iż poniższe pisma otrzymał każdy zainteresowany, w tożsamej treści.

Pierwsza iteracja pisma była próbą zbycia zapytania. Pismo kolejne, przesyłane od kilku dni jest już zgoła inne. Autorzy wskazują na konieczność implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni przywołując tym razem obowiązujący akt prawny – Dyrektywę 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r. (Dz. Urz. UE.L 2021 nr 115, str. 1). Stanowisko to jest oczywiście sprzeczne z uprzednią informacją MSWiA, w której to wskazywano na konieczność implementacji nieobowiązującej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 maja 2017 r. Z legislacyjnego punktu widzenia jest to sytuacja kuriozalna i niecodzienna. Na skutek działań podjętych przez środowisko strzeleckie MSWiA przyznało, wbrew swoim dotychczasowym zapewnieniom, że jednak trwają prace nad nowelizacją UoBiA i na obecnym etapie prowadzone są „wewnętrzne konsultacje, mające na celu wypracowanie finalnej koncepcji odnośnie do kształtu przedmiotowego projektu” (pisownia oryginalna). MSWiA nie mogło już dłużej ukrywać prowadzonych prac nad nowelizacją UoBiA.

W obliczu sprzecznych stanowisk pracowników MSWiA, procedowanie nowelizacji przepisów UoBiA przez urzędników państwowych bez bacznego nadzoru strzelców nad ich poczynaniami, jest co najmniej naiwne. Jedynie konsekwentne, stanowcze i wspólne działanie wszystkich zainteresowanych przedmiotową sprawą, może „zachęcić” MSWiA do prac nad nowelizacją, którym będzie można przyznać walor rzetelności i uczciwości.

Odpowiedź MSWiA prowadzi niestety do smutnej konstatacji – środowiska strzeleckie nie mogą pozwolić sobie na niefrasobliwość w postawie „jakoś to będzie” lub „jeszcze nie ma projektu, więc o co tyle krzyku”. Pamiętajmy o słowach Hipokratesa, ojca profilaktyki – „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Pracujmy dalej wytrwale i rzetelnie, bowiem Widać pierwsze efekty działań tych, którym los strzelectwa w Polsce nie jest obojętny.

Organizacje wspierające