Aktualności

Prawidłowa podstawa prawna

Obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r., która w swej treści posiada korzystne dla strzelectwa zapisy liberalizujące przepisy

Więcej »

Błędna podstawa prawna

Ministerstwo wskazuje jako podstawę prawną dla prac nad nową UOBiA Dyrektywę, która nie obowiązuje, ponieważ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17

Więcej »

Zapowiedź nowelizacji

21 maja 2021 Rząd RP zapowiedział nowelizację ustawy o broni i amunicji, powołując się na konieczność dostosowania polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej. Zmiana spowoduje

Więcej »

Organizacje wspierające