Chcę pomóc!

Jeśli jesteś strzelcem lub prawa, obowiązki i wolności obywatelskie nie są Tobie obojętne – poniżej znajduje się gotowy do pobrania wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Możesz go pobrać i wysłać drogą tradycyjną lub elektroniczną.

Adres do wysyłki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

kontakt@mswia.gov.pl

0
Liczba wysłanych wniosków

Liczy się KAŻDY głos w sprawie!

Organizacje wspierające